Ärrtjänsten test

Om du drabbats av en utseendemässig förändring på grund av en trafikolycka kan du få ersättning för utseendemässiga skadeföljder. Det kan till exempel vara ärr eller att en kroppsdel blivit sned.

Här får du vägledning om hur utseendemässiga skadeföljder bedöms och värderas av Trafikskadenämnden. Det kan till exempel vara ärr, amputation eller att en kroppsdel blivit sned. Vid en prövning i Trafikskadenämnden bedöms dock varje utseendemässig förändring individuellt och ersättningen skiljer sig från fall till fall. Beloppen i ärrtjänsten är därför endast vägledande.

Just nu saknas fotografier på vissa nivåer för några kroppsdelar. Uppdatering kommer göras under 2019.

Räkna ut din ersättning
Placering

Var på kroppen finns ärret?

Gå vidare
Svårighetsgrad

Vilken graderingsnivå passar bäst för ärret?

Gå vidare
Ersättning

Sammanfattning

Placering:
Svårighetsgrad:
Ersättning:

Faktorer som påverkar ersättningsnivån
Summan justeras uppåt eller nedåt med hänsyn till den skadades ålder när den akuta sjuktiden är slut. Ålderstabellen visar hur beräkningens görs för personer mellan 25-90 år och tabellen Utseendemässiga skadeföljder för personer upp till 25 år. I den senare tabellen kan du även läsa om andra faktorer som nämnden kan väga in för att beräkna den slutliga ersättningsnivån.