Turkiska infotext

Siz veya bir yakınınız bir trafik kazasında yaralanmışsa, Trafik Yaralanmaları Kurulu, trafik sigortasından yaralanmanız için sigorta şirketinizin tazminatını değerlendirebilir. Vaka, Trafik Yaralanmaları Kurulu tarafından İsveççe dilinde ele alınır. Vakanın görülmesi ücretsizdir. Trafik Yaralanmaları Kurulu'nun görüşü sigorta şirketine tavsiye niteliğindedir.

Diğer şeylerin yanı sıra tıbbi engellilik, gelir kaybı ve masraflar için kişisel yaralanma tazminatı sağlanabilir. Trafik Yaralanmaları Kurulu, vakayla bağlantı, zaman aşımı ve yeniden değerlendirme gibi konuları da inceler.

Kurumun amacı, yaralanmış tarafın mevcut İsveç mevzuatına ve uygulamalarına dayalı olarak adil ve hakkaniyetli bir tazminat almasıdır. Bu husus, hasarı hangi sigorta şirketinin ele aldığından veya tazmin ettiğinden bağımsız olarak geçerlidir.

Trafik Yaralanmaları Kurulu, zorunlu vakalar ve anlaşmazlık çözüm vakaları olmak üzere iki tür vakayı inceler. Zorunlu vakalar, anlaşmazlık çözüm vakaları ve vakanın görülmesinin gerçekleştiği hakkında daha fazla bilgiyi bilgilendirme dökümanlarımızdan okuyabilirsiniz.

Bilgilendirme dökümanı - zorunlu vakalar

Bilgilendirme dökümanı - anlaşmazlık çözümü vakaları

 

İletişim bilgileri:

Telefon: 08-522 787 00