Meänkieli infotext

Jos sie olet, elikkä jos joku likhiinen oon tärväintynny trafikionnettomuuessa niin Trafikivahinkolautakunta saattaa tutkia sinun vakkuutuspuulaakin korvausta henkilövahingolle trafikivakkuutuksesta, Asian hantteeraus Trafikivahinkolautakunnassa tehhään ruottinkielelä. Tutkimus oon ilhmainen. Trafikivahinkolautakunnan vastaus oon neuvonantava vakkuutuspuulakile.

Henkilövahingon korvausta saatethaan muun muassa jättää lääketietheeliselle invalititeetile, sisäletulonmenettämiselle ja kostanuksille. Trafikivahinkolautakunta tutkii kansa kysymyksiä niinku yhtheyttä, preskripsuunia ja uustutkimista.

Toiminan tarkotus oon ette se joka oon tärväintynny pittää saaja oikeuenmukhaisen ja kohtuulisen korvauksen ruottin lakisäätänön perustheela ja praksiksella. Tämän riippumatta mikä vakkuutuspuulaki se oon joka hantteeraa elikkä maksaa vahingosta.

Trafikivahinkolautakunta tutkii kahen sorttisia asioita, pakolisia asioita ja riianratkasuasioita. Sie saatat lukea lissää meän informasuuniplaavista pakolisista asioista, riianratkasuasioista ja kunka tutkimusta tehhään.

Informasuuniplaavi pakolisia asioita

Informasuuniplaavi riianratkasuasioita

 

Kontaktitietoja:

Telefooni: 08-522 787 00