BKS infotext

Kada ste vi ili vama bliska osoba povrijeđeni u saobraćajnoj nezgodi, Agencija za naknadu štete iz sobraćajne nezgode može preispitati naknadu štete za pričinjenu tjelesnu povredu, utvrđenu od strane vašeg osiguravajućeg društva. Zahtjev se podnosi i postupak provodi na švedskom jeziku. Postupak je besplatan. Izjašnjenje Agencije za naknadu štete iz sobraćajne nezgode je za osiguravajuće društvo savjetodavnog karaktera.

Naknada štete za pričinjenu tjelesnu povredu može se, pored ostalog, priznati za medicinsku invalidnost, izgubljeni prihod i prouzrokovane troškove. Agencija za naknadu štete iz sobraćajne nezgode cijeni i pitanja uzročo-posljedične veze, zastare i preispitivanja.

Svrha ove djelatnosti je da se oštećenom osigura pravedna i primjerena naknada, u skladu s važećim propisima i praksom, bez obzira koje osiguravajuće društvo razmatra slučaj i plaća odštetu.

Agencija za naknadu štete iz sobraćajne nezgode razmatra dvije različite vrste predmeta: obligatorne predmete (obligatoriska ärenden) i konfliktne predmete (tvistlösningsärenden). Ovaj informativni list se odnosi na obligatorne predmete. Naši informativni listovi sadrže detaljnije informacije o obligatornim predmetima, konfliktnim predmetima i postupku u tim predmetima.

Informativni list: obligatorni predmeti

Informativni list: konfliktni predmeti

 

Kontakt podaci:

Telefon: 08-522 787 00