Polska infotext

Jeśli Państwo lub Państwa bliscy zostali poszkodowani w wypadku komunikacyjnym, sprawa wypłaty odszkodowania za szkodę osobową z ubezpieczenia komunikacyjnego przez Państwa towarzystwo ubezpieczeniowe może zostać rozpatrzona przez Trafikskadenämnden [Komisję ds. Szkód Komunikacyjnych]. Badanie sprawy przez Trafikskadenämnden odbywa się w języku szwedzkim. Rozpatrzenie sprawy jest nieodpłatne. Opinia wydana przez Trafikskadenämnden ma dla towarzystwa ubezpieczeniowego charakter doradczy.

Odszkodowanie za szkodę osobową może zostać wypłacone na przykład z tytułu uszczerbku na zdrowiu, utraty dochodu lub poniesionych kosztów. Trafikskadenämnden rozpatruje także takie kwestie jak istnienie związku, przedawnienie lub odwołanie.

Celem działalności komisji jest to, by osoby poszkodowane otrzymywały sprawiedliwe i godziwe odszkodowanie w oparciu o obowiązujące przepisy szwedzkiego prawa oraz stosowaną praktykę. Ma to być niezależne od tego, które towarzystwo ubezpieczeniowe obsługuje sprawę lub wypłaca odszkodowanie.

Trafikskadenämnden rozpatruje dwa rodzaje spraw: sprawy podlegające obowiązkowemu rozpatrzeniu oraz sprawy sporne. Więcej informacji na temat spraw podlegających obowiązkowemu rozpatrzeniu i spraw spornych oraz przebiegu ich rozpatrywania znajdą Państwo w naszych ulotkach informacyjnych.

Ulotka informacyjna dotycząca spraw podlegających obowiązkowemu rozpatrzeniu

Ulotka informacyjna dotycząca spraw spornych

 

Dane kontaktowe:

Telefon: 08-522 787 00