Finska infotext

Liikennevahinkolautakunta voi käsitellä vakuutusyhtiön maksaman korvauksen henkilövahingosta, jos sinä tai läheisesi loukkaannutte liikenneonnettomuudessa. Hakemus ja käsittely tapahtuu ruotsiksi. Käsittely on ilmainen. Liikennevahinkolautakunnan lausunto on vakuutusyhtiölle neuvoa-antava.

Henkilövahingoista voidaan maksaa korvausta esimerkiksi silloin, kun niistä seuraa lääketieteellisesti vahvistettu haitta, tulonmenetys ja kuluja. Liikennevahinkolautakunta selvittää myös syy-yhteyksiä, asian vanhenemista ja uudelleenkäsittelyä koskevia hakemuksia.

Liikennevahinkolautakunnan käsittelyn tarkoituksena on turvata liikenneonnettomuuden uhreille Ruotsin lakien ja käytäntöjen mukainen oikeudenmukainen ja kohtuullinen korvaus siitä riippumatta, mikä vakuutusyhtiö käsittelee asian tai maksaa korvauksen.

Liikennevahinkolautakunta käsittelee pakollisia asioita ja riita-asioita. Tiedotteistamme löydät lisätietoa pakollisista asioista, riita-asioista sekä käsittelystä.

Tiedote pakollisista asioista

Tiedote riita-asioista

Yhteystiedot:

Puhelin: 08-522 787 00